Werkwijze

Bij Weij Voor Dier staat het dier centraal. Wij geloven erin dat wanneer het dier (on)gelukkig is, de eigenaar ook (on)gelukkig is en vice versa. Goede huisvesting, verzorging en training komt hierbij kijken en staan allemaal in verband met elkaar. Bij Weij Voor Dier kan je terecht voor advies en hulp wanneer jij en je dier tegen problemen aanlopen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van huisvesting of training.

Ieder diersoort heeft andere behoeften, maar ook ieder individueel dier heeft een eigen levenswijze. Wij vinden het belangrijk om niet alleen te kijken naar de behoeften van de diersoort in het algemeen, maar ook de behoeften van ieder individu.

Goede huisvesting, verzorging en training staan allemaal in verband met elkaar. Probleemgedrag tijdens training en omgang kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een dier door onjuiste huisvesting stereotiep gedrag ontwikkeld. Het is dus belangrijk om naar het gehele plaatje te kijken wanneer je tegen een probleem aanloopt.

Weij Voor Dier werkt vanuit wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen. Niet alleen de ‘hoe’, maar ook de ‘waarom’ spelen een rol bij Weij Voor Dier. In mijn opinie is het begrijpen en het kunnen toepassen van het leerprincipe de basis van een goede dierentrainer, echter heb ik het idee dat lang niet iedereen bekend is met dit principe. Het écht leren begrijpen van het dier en de situatie vinden wij belangrijk. Zo maak ik bij het begeleiden van een trainer ook vaak de terugkoppeling naar het leerprincipe, zodat je als trainer ook écht de theorie begrijpt van wat je in de praktijk uitvoert.

Het trainen vanuit wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen is de basis, maar het gebruik van het leerprincipe is geen methode, maar een wetenschappelijke beschrijving van de manier waarop dieren leren. Boven op dit stuk theorie komt een stuk welzijn en ethiek. Zo wordt er bij Weij Voor Dier welzijnsgericht tewerk gegaan. Welzijnsgericht houdt in dat het welzijn van het dier prioriteit heeft en dat de training altijd ten behoeve is van het welzijn.

Tijdens de trainingen wordt er veel aandacht besteed aan de mentale en de fysieke staat van het dier en worden de grenzen van het dier niet excessief overschreden. Dit wordt gedaan door rekening te houden met de gemoedstoestand van het dier, kalmerende signalen in beeld te hebben en rekening te houden met de ‘threshold’ en het leerproces van elk individueel dier.

Een goede training werkt stress verlagend en is bevorderend voor het welzijn van het dier, ook op de lange termijn. Door goede training verbetert de mens-dier relatie en worden handelingen, zoals dagelijkse verzorging of een dierenartsbezoek, minder stressvol. Goede training heeft een positief effect heeft op het psychologische en fysiologische welzijn en kan daarom gezien worden als verrijking.

Tijdens trainingen werk ik graag beloningsgericht met autonomie, waarbij ik graag werk met clickertraining en voedselbeloningen. Deze manier van samenwerken brengt veel voordelen met zich mee voor zowel mens als dier. Zo worden dieren onder anderen werkwilliger, gemotiveerder en tonen ze dus meer inzet tijdens trainingen, wat trainen voor beide mens en dier leuker maakt.

Enkele andere onderwerpen waarmee ik bekend ben zijn: Coöperatieve zorg, husbandry, protected contact en problem solving. En specifiek in relatie tot paardentraining: pressure and release, (natural)horsemanship, rijden zonder hoofdstel/bitloos, non-escalerende druk, Intrinzen en alle eerdergenoemde onderwerpen.