Werkwijze

Bij Weij Voor Dier staat het dier centraal. Wij geloven erin dat wanneer het dier (on)gelukkig is, de eigenaar ook (on)gelukkig is en vice versa. Goede huisvesting, verzorging en training komt hierbij kijken en staan allemaal in verband met elkaar. Bij Weij Voor Dier kan je terecht voor advies en hulp wanneer jij en je dier tegen problemen aanlopen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van huisvesting of training.

Ieder diersoort heeft andere behoeften, maar ook ieder individueel dier heeft een eigen levenswijze. Wij vinden het belangrijk om niet alleen te kijken naar de behoeften van de diersoort in het algemeen, maar ook de behoeften van ieder individu.

Goede huisvesting, verzorging en training staan allemaal in verband met elkaar. Probleemgedrag tijdens training en omgang kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een dier door onjuiste huisvesting stereotiep gedrag ontwikkeld. Het is dus belangrijk om naar het gehele plaatje te kijken wanneer je tegen een probleem aanloopt.

Weij Voor Dier werkt vanuit wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen. Niet alleen de ‘hoe’, maar ook de ‘waarom’ spelen een rol bij Weij Voor Dier. Het écht leren begrijpen van het dier en de situatie vinden wij belangrijk. Zo maak ik bij het begeleiden van een trainer ook vaak de terugkoppeling naar het leerprincipe, zodat je als trainer ook écht de theorie begrijpt van wat je in de praktijk uitvoert.

In mijn opinie is het begrijpen en het kunnen toepassen van het leerprincipe de basis van een goede dierentrainer, echter heb ik het idee dat lang niet iedereen bekend is met dit principe. Het leerprincipe, ook wel het leerquadrant genoemd, gaat namelijk over hoe men leert. Gebruik van het leerprincipe is geen methode, maar een wetenschappelijke beschrijving van de manier waarop dieren leren.

Leren is een verandering van het gedrag op de grond van ervaringen. Tijdens het trainen van dieren proberen wij invloed te hebben op het gedrag van het dier door middel van ervaringen. Tijdens het trainen van dieren kan men gedrag bekrachtigen, waardoor het gedrag toeneemt, en corrigeren, waardoor het gedrag afneemt. Dit kan door het toevoegen of het wegnemen van een prikkel. De verschillende onderdelen van het leerprincipe zijn: Negatief Bekrachtigen (-R), Positief Bekrachtigen (+R), Negatieve straf (-P), Positieve straf (+P) (Skinner, 1971).

Tijdens trainingen baseer ik mijn methode voornamelijk op +R, waarbij ik graag werk met clickertraining. Enkele andere onderwerpen waarmee ik bekend ben zijn: coöperatieve zorg, husbandry, protected contact, keuzevrijheid, en problem solving. En specifiek in relatie tot paardentraining: pressure and release, (natural)horsemanship, rijden zonder hoofdstel/bitloos, non-escalerende druk, Intrinzen en alle eerdergenoemde onderwerpen.

Ik wil liever een dier dat vrijwillig met mij meewerkt omdat er een leuke beloning tegenover staat, in plaats van een dier dat met mij mee moet werken omdat er een negatieve consequentie tegenover staat. Deze manier van samenwerken brengt veel voordelen met zich mee voor zowel mens als dier. Zo worden dieren onder anderen werkwilliger, gemotiveerder en tonen ze dus meer inzet tijdens trainingen, wat trainen voor beide mens en dier leuker maakt.

Bronvermelding

Skinner, B. F. 1971. Operant conditioning. The encyclopedia of education. Geraadpleegd op 15/02/2022